Moji članci na Wikipediji

Višegodišnji sam urednik Wikipedije, Wikipedija je moja strast, i svoje slobodno vreme posvećujem tom projektu. Pišem uglavnom članke iz oblasti filozofije, religije, istorije i politike.

Ovo su neke od tema kojima sam se zanimao:

Filozofski pojmovi

Isus i apostoli
Čuang Ce sanja da je leptir ili leptir sanja da je Čuang Ce

Biće
Bestrašće
Budnost
Večnost
Vreme
Duh
Duša
Zlo
Zlatno pravilo
Jedno
Karma
Kontemplacija
Lepota
Logos
Maja (iluzija)
Ne-ja
Nebiće
Neznanje
Nenasilje
Nirvana
Otuđenje
Podvig
Praznina
Prostor
Razum
Samsara
Sloboda
Sudbina
Um

Istorijski Isus

Isus i apostoli
Isus i apostoli

Istorijska pozadina Novog zaveta
Jovan Krstitelj
Istorijski Isus
Isusove izreke
Isusove parabole
Isusovo učenje
Carstvo nebesko
Svetlost sveta
Deca Božja
Apostoli
Sedamdeset apostola
Isusove učenice
Marija Magdalena
Saloma (učenica)
Fotina Samarićanka
Neverni Toma
Jakov Pravedni

Rano hrišćanstvo

Judeohrišćani
Jerusalimski sabor
Rano hrišćanstvo
Žene u ranom hrišćanstvu
Krštenje u ranom hrišćanstvu
Tijelo je hram
Sveti Stefan
Varnava
Pavle iz Tarsa
Pavlove poslanice
Simon Mag
Rano hrišćanstvo i judaizam
Rano hrišćanstvo i helenizam
Episkopos
Ignjatije Antiohijski
Simeon Jerusalimski
Markion
Bardesan
Ranohrišćanski spisi
Evanđelje po Tomi
Knjižnica Nag Hamadi
Biblijski rukopisi
Razvoj kanona Novog zaveta
Jeres u hrišćanstvu
Montanizam
Gnosticizam
Progoni hrišćana u Rimskom Carstvu
Kršćanski mučenici
Hrišćansko monaštvo

Srednjovekovna filozofija

Srednjovekovna filozofija
Plotin
Isak Sirin
Maksim Ispovednik
Ibn Sina
Herman Dalmatinski
Ibn Rušd
Ibn Arabi

Srpsko srednjovekovlje

Isus i apostoli
Sud vrele vode, poznatiji kao kotao, primenjivan je samo na sebre, potčinjeno stanovništvo.

Pokrštavanje Slovena
Slovenski apokrifi
Bogumili
Bogumili u Raškoj
Crkva bosanska
Stefan Nemanja
Bitka na Moravi (1190)
Vukan Nemanjić
Sava Nemanjić
Stefan Nemanjić
Strez
Đorđe Nemanjić
Dušanovo carstvo
Dušanov zakonik
Sebri
Lazar Hrebeljanović
Vuk Branković
Bitka na Kosovu
Srednjovjekovna Bosna

Srpsko novovekovlje

Paja Jovanović, Seoba Srbalja. Srbi napuštaju Kosovo pod vodstvom patrijarha Arsenija Crnojevića.

Pećka patrijaršija
Velika seoba Srba
Istraga poturica
Saveti zdravoga razuma
Gorski vijenac
Načertanije
Stara Srbija
Borba za Makedoniju
Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija
Mlada Bosna
Gavrilo Princip
Kosta Vojinović
Toplički ustanak
Solunski proces

Istorija Kosova

Istorija Kosova
Demografska istorija Kosova
Kosovski vilajet
Prizrenska liga
Savremena istorija Kosova
Kolonizacija Kosova
Demonstracije na Kosovu 1981.
Kosovski mit

Srpsko-albanski odnosi

Gladno stanovništvo Skadra, za vreme crnogorsko-srpske opsade, januara 1913.

Albanski narodni preporod
Albanski ustanak 1912.
Deklaracija o nezavisnosti Albanije
Opsada Skadra
Srpska okupacija Albanije
Albanska golgota
Srpsko-albanski sukob
Srpsko-albansko prijateljstvo

Srpska levica

Svetozar Marković
Dimitrije Tucović
Radničke novine
Srpska socijaldemokratska partija
Dragiša Lapčević
Dušan Popović
Triša Kaclerović
Kosta Novaković
Balkanska federacija

Istorija Jugoslavije

Komunistička partija Jugoslavije
Rudolf Hercigonja
Atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića (1921)
Šestojanuarska diktatura
Filip Filipović
Sima Marković
Đuro Cvijić
Stjepan Cvijić
Saradnja komunista i ustaša 1930-ih
Marsejski atentat
Ante Ciliga
Stanko Dragić
Blagoje Parović
Vladimir Ćopić
Petko Miletić
KPJ tokom Velike čistke

Drugi svetski rat u Jugoslaviji

Ustanak u okupiranoj Jugoslaviji septembra 1941. godine.

Drugi svetski rat u Srbiji
Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije
Jugoslovenska vojska u otadžbini
Genocid u NDH
Ustanak u NDH
Ustanak u Srbiji 1941.
Operacija Kosmaj
Koča Popović
Dragoljub Mihailović
Četnička ideologija
Vojislav Lukačević
Momčilo Đujić
Borbe za Istočnu Bosnu 1942.
Napad na Gojlo 1942.
Logor Jasenovac
Pokolj muslimana Sandžaka i istočne Bosne 1943.
Bitka na Neretvi
Napad na sarajevski aerodrom 1943.
Antiosovinska ofanziva JVuO 1943.
Bitka za Ivanjicu januara 1944.
Sremski front
Bosanska golgota
Bitka na Lijevča polju
Bitka na Zelengori
Blajburška predaja
Saveznici i Jugoslavija

Istorija Srpske pravoslavne crkve

Istorija Srpske pravoslavne crkve
Srpska pravoslavna crkva u Kraljevini Jugoslaviji
Srpska pravoslavna crkva u Drugom svetskom ratu
Srpska pravoslavna crkva u SFRJ
Srpska pravoslavna crkva u jugoslovenskim ratovima
Političko delovanje Srpske pravoslavne crkve

Jugoslovenski ratovi

Milan Mladenović na antiratnom koncertu u Beogradu.

Srbija u jugoslovenskim ratovima
Uloga srpskih medija u jugoslovenskim ratovima
Antiratni protesti u Beogradu 1991-1992
Operacija Oluja
Progon Albanaca sa Kosova 1999.
Masakr u zatvoru Dubrava

Pop kultura

Hipici
Psihodelični rock
Woodstock
Leto ljubavi
Skvotiranje
Zgrada BIGZ-a
Nova srpska scena
Konoplja
Duhovna upotreba konoplje

Ne zaboravite, Wikipedija nije sveto pismo, ove članke možete slobodno menjate ukoliko u njima pronađete nekih nekorektnosti.

Advertisements